Gegeven door Anousjka Minnaard
Gepubliceerd op 1 december 2023

Dikke zwangeren (en kraamvrouwen) hebben vaak te maken met discriminatie, waarbij er
veel aannames zijn over hun gezondheid. Daarnaast wordt hen met regelmaat bepaalde zorg
ontzegd (in bad bevallen, thuis bevallen, etcetera). In deze masterclass leren deelnemers:

  • Wat gewicht en BMI daadwerkelijk zeggen over gezondheid
  • Waar dikke zwangeren & kraamvrouwen tegenaan lopen
  • Welke zorg wél goed aansluit op dikke vrouwen

Artikelen die goed aansluiten bij deze masterclass:
Dik en zwanger

Niet Ingeschreven

> Bevat

  • 2 Hoofdstukken
  • > Certificate

Reacties