Over ons

Vraag de Vroedvrouw® is begonnen op Instagram, waar ik als Vroedvrouw Margot elke maandag vragen van zwangeren, ouders, zorgverleners en andere geboortewerkers beantwoord. Lees meer over mijn achtergrond en reis als vroedvrouw!

Mijn ideale geboortezorg

In mijn ideale geboortezorg heeft de zwangere de regie.
Zij wordt daarin bijgestaan door een zorgverlener die haar kent, die haar (indien gewenst) volledig informeert en die haar respecteert in haar autonome keuzes. In deze geboortezorg werken verloskundigen, artsen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden en doula’s in een veilige en respectvolle sfeer met elkaar samen. In deze geboortezorg staat naast autonomie van de zwangere, ook de fysiologie van zwangerschap, baring en kraamtijd in elke setting centraal. En last but not least: een zo optimaal mogelijke ontmoeting tussen moeder en kind is de basis van wat we doen (en laten).

Samen bouwen

Er moet nog veel veranderen voordat we hier zijn, maar ik heb hoop. Ik wil met jullie bouwen aan een gezondere geboortezorg, door met Vraag de Vroedvrouw kennis te delen, kritische vragen te stellen en licht te schijnen op moeilijke zaken. Kom meer te weten over de vrouwen die werken aan Vraag de Vroedvrouw!

Wat houdt de Kennisbank van Vraag de Vroedvrouw in?

Vraag de Vroedvrouw biedt medische kennis voor menselijke zorg en is er zowel voor zwangeren, ouders, en mensen met een kinderwens als voor verloskundigen, kraamverzorgenden, artsen, doula’s, obstetrie-verpleegkundigen, zwangerschapscursusdocenten en andere geboortewerkers.

Op de Kennisbank van Vraag de Vroedvrouw vind je:

  • Artikelen: diepgaand, wetenschappelijk onderbouwd over kinderwens, zwangerschap, baring, kraamtijd én over het geboortezorgsysteem.
  • Masterclasses: maandelijks live (of terugkijken) over verloskundige onderwerpen, speciaal voor geboortewerkers.
  • Webinars: informatieve video’s over de zwangerschap, baring en kraamtijd voor zwangeren of mensen met een kinderwens
  • Vragen(v)uur: elke maand is er de mogelijkheid voor zowel zwangeren als geboortewerkers om live vragen beantwoord te krijgen

Het verhaal van Vroedvrouw Margot

Wat is het verhaal van Vroedvrouw Margot?

Het team van Vraag de Vroedvrouw

Wie werken er nog meer aan Vraag de Vroedvrouw?