Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.vraagdevroedvrouw.nl.

Informatie op deze website
We proberen de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is.

De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie. De informatie op de website kan niet een gesprek met je zorgverlener of cliënt vervangen.

Prijzen
Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van uw bestellen, althans een ander moment waarop de overeenkomst is ontstaan. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten.

Gegevens
Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van jouw gegevens is bovendien onze privacyverklaring [link] van toepassing.

Intellectueel Eigendomsrecht
Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. Vroedvrouw Margot & Vraag de Vroedvrouw zijn rechthebbenden van deze content, althans wij hebben een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content.

De content op deze website mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Indien je dit graag wilt, neem dan contact met ons op.

Derden
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder reacties onder artikelen of recensies.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die wij op deze website tonen.

Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn.

Reclame en Sponsoring
Op deze website wordt soms gebruik gemaakt van reclame voor derden. Voor deze content hebben we een vergoeding ontvangen. Deze content is te vinden onder ‘Inspiratie’ en is te herkennen aan de introductie dat het een advertentie betreft.

Notice and take down
Tref je onrechtmatige content op onze website aan, dan vragen wij je vriendelijk dit aan ons te melden, zodat wij deze van de website kunnen verwijderen. Je kunt een melding maken door ons te e-mailen met de volgende gegevens:

  • URL waar je de onrechtmatige content heeft aangetroffen
  • Korte omschrijving van de onrechtmatige content
  • Onderbouwing waarom de content volgens jou onrechtmatig is en indien het om een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht gaat, wie de rechthebbende is
  • Jouw naam en contactgegevens

Indien de content evident onrechtmatig is zullen wij deze binnen 48 uur na je melding verwijderen. Indien wij niet met enige zekerheid kunnen vaststellen dat de content onrechtmatig is, zullen wij hier onderzoek naar doen en je daarvan op de hoogte stellen. Mogelijk nemen wij contact met je op voor meer informatie.

Wijzigingen
De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Contact
Deze website is van Vroedvrouw Margot & Vraag de Vroedvrouw bij de KvK onder nummer 75833441. Bij vragen of een notice and take down melding kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@vraagdevroedvrouw.nl.