Hoofdstuk 1 van 0
In uitvoering

Inleiding

In 2021 beviel wereldwijd één op de vijf (21%) vrouwen met een keizersnede. De WHO verwacht dat dat percentage in 2030 groeit naar ongeveer 29%. De variatie in percentages is enorm; van een paar procent in een aantal Afrikaanse landen tot boven de 50 procent in onder meer Turkije en Brazilië. In Nederland was in 2021 het percentage keizersneden 18,1%, een lichte stijging (0,4%) ten opzichte van het jaar daarvoor (Perined, 2021).

Volgens de WHO zit het kantelpunt tussen voor- en nadelen van het aantal keizersnedes tussen de 10-15%. Onder de 10-15% keizersneden is er mogelijk sprake van een gebrekkige toegang tot noodzakelijke zorg. Boven de 10-15% keizersneden wegen de gezondheidsrisico’s van een keizersnede (op korte, middellang en lange termijn) voor moeder en kind niet op tegen de voordelen. 

Dit artikel beschrijft wat een keizersnede is en legt diverse termen uit. Ook kijken we naar wat op dit moment in Nederland de indicaties zijn om te bevallen via een keizersnede, wat de voor- en nadelen van een keizersnede zijn, of een keizersnede op verzoek mogelijk is, hoe het herstel verloopt en hoe vrouwen een keizersnede ervaren. En: is het nodig om het percentage keizersneden laag te houden, en zo ja, wat is daar dan voor nodig?