COVID-19 vaccinatie

In de media worden veel uitspraken gedaan over Covid-19 en zwangerschap en vaccineren. Daarbij is het vaak lastig om te achterhalen wat de wetenschappelijke onderzoeken nu precies zeggen. Het huidige standpunt van de NVOG in samenwerking met onder andere de KNOV en het RIVM adviseert alle zwangeren om zich te laten vaccineren en zo nodig ook de boostervaccinatie te nemen (NVOG, 2022). Er is ook een informatiekaart beschikbaar vanuit de NVOG en KNOV om zwangeren te ondersteunen bij het maken van een keuze (Informatiekaart, 2021).

Momenteel wordt er door de NVOG en de KNOV gewerkt aan een module ‘Covid-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed’, met nieuwe adviezen. Wanneer deze beschikbaar is, zal een link aan dit artikel worden toegevoegd.

In dit artikel worden meerdere onderzoeken onder de loep genomen om zo feitelijk mogelijke informatie te kunnen geven, om zowel zwangeren als zorgverleners te kunnen informeren over wat we momenteel wel én niet weten. Binnenkort zullen de meest recente onderzoeken worden bekeken om de meest recente cijfers aan dit artikel toe te voegen.

Dit artikel is niet bedoeld om een advies te geven voor of tegen vaccineren. Die keuze ligt bij jezelf.

Onderwerpen

  • Wat is het huidige vaccinatie advies?
  • Welke complicaties in de zwangerschap kunnen ontstaan door Covid-19?
  • Welke interventies vinden plaats in de geboortezorg tijdens de Covid-19 pandemie?
  • Wat is de werking van de mRNA-vaccins?
  • Wat is bekend over de Covid-19 vaccinatie in de zwangerschap?
  • Wat is bekend over de Covid-19 vaccinatie bij een kinderwens?
  • Wat is bekend over de Covid-19 vaccinatie en borstvoeding?
  • Hoe kun je (ernstige) Covid-19 voorkomen?
Vaccinatie covid