Meconiumhoudend vruchtwater

Als er sprake is van meconiumhoudend vruchtwater tijdens de baring, is het protocol om de zorg over te dragen naar de tweedelijnszorg. Daar wordt de conditie van de baby gemonitord met een CTG en na de bevalling wordt de baby een aantal uur geobserveerd in het ziekenhuis. Als de weeën nog niet op gang zijn, is…

Lees meer

Nageboortetijdperk: afwachten of actief leiden?

Na de geboorte van de baby is de baring nog niet afgelopen: de placenta moet nog geboren worden. In Nederland wordt op veel plekken de geboorte van de placenta standaard ‘actief geleid’, waarbij er onder andere synthetische oxytocine wordt toegediend. Er zijn ook zorgverleners die een afwachtend beleid voeren rondom de geboorte van de placenta.…

Lees meer

Navelstreng omstrengeling

Ongeveer 10 tot 29% van de baby’s wordt geboren met de navelstreng om de nek: een navelstrengomstrengeling. In Nederland zijn de meeste gynaecologen en verloskundigen opgeleid om routinematig te voelen naar een eventuele navelstrengomstrengeling, als het hoofdje is geboren. Als er sprake is van een navelomstrengeling, wordt geprobeerd deze van het hoofd af te schuiven,…

Lees meer

Acetylsalicylzuur (aspirine)

Bij een verhoogd risico op pre-eclampsie is het advies om vóór 16 weken zwangerschap te starten met acetylsalicylzuur. Acetylsalicylzuur staat in de volksmond bekend als aspirine. Naast een verhoogd risico op pre-eclampsie, wordt in sommige regio’s het gebruik van aspirine ook geadviseerd als er in een vorige zwangerschap sprake was van groeivertraging bij de baby. Soms wordt er…

Lees meer

COVID-19 vaccinatie

In de media worden veel uitspraken gedaan over Covid-19 en zwangerschap en vaccineren. Daarbij is het vaak lastig om te achterhalen wat de wetenschappelijke onderzoeken nu precies zeggen. Het huidige standpunt van de NVOG in samenwerking met onder andere de KNOV en het RIVM adviseert alle zwangeren om zich te laten vaccineren en zo nodig ook de boostervaccinatie te nemen (NVOG,…

Lees meer

Griepvaccinatie

De griepvaccinatie wordt inmiddels ook aangeboden aan alle zwangeren. Vanaf 22 weken zwangerschap konden vrouwen zich in 2021 tussen 1 oktober en 1 december laten vaccineren tegen de griep. Wellicht dat in het najaar van 2022 een soortgelijk aanbod komt. Wat is de griep en wat doet de griep in de zwangerschap? Wat is de…

Lees meer

Kinkhoestvaccinatie

Dit artikel is in januari 2020 geschreven en zal binnenkort geüpdatet worden. Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis, die een infectie van de luchtwegen veroorzaakt. Het begint met flinke verkoudheid (1-2 weken), daarna hoestaanvallen (2-6 weken).  De hoest kan nog maandenlang daarna blijven. Ondanks vaccinatie komt kinkhoest voor bij zowel gevaccineerde als ongevaccineerde kinderen/volwassenen. De…

Lees meer

Serotiniteit (‘over tijd’)

Lange tijd werd er in Nederland een inleiding aangeboden als een zwangere nog niet was bevallen bij 42 weken zwangerschap. Inmiddels vindt er een verschuiving plaats: op steeds meer plekken wordt bij 41 weken zwangerschap een inleiding aangeboden en geadviseerd. De WHO (2018) adviseert een inleiding bij 41 weken, maar geeft wel aan dat de bewijskracht van dit advies…

Lees meer

Zwangerschapscholestase

In Nederland krijgt 0,1 tot 2,0% van de zwangeren in de tweede helft van de zwangerschap te maken met hevige jeuk in combinatie met een hoge waarde van galzure zouten in het bloed. Oftewel; zwangerschapscholestase. Meestal wordt de baring eerder ingeleid vanwege de mogelijke complicaties die kunnen optreden bij zwangerschapscholestase. Het beleid kan verschillen: niet…

Lees meer

Herhaalde miskraam

Ongeveer 10-15% van de zwangerschappen eindigt in een miskraam en 1-3% van de stellen krijgt te maken met herhaalde miskraam (RCOG, 2011, ESHRE, 2017, NVOG, 2007). De definitie van herhaalde miskraam wisselt per onderzoek, waardoor de percentages van herhaalde miskramen uiteenlopen. In dit artikel wordt uitgegaan van de definitie: twee of meer miskramen. Wat kan de…

Lees meer