Afnavelen (doorknippen van de navelstreng)

Na de geboorte van de baby is het kind nog steeds verbonden door de navelstreng. In de navelstreng zit dan nog bloed. De navelstreng kun je doorknippen op verschillende momenten: direct na de geboorte van de baby, voordat de placenta geboren wordt, nadat de placenta geboren wordt (halve lotusgeboorte), of helemaal niet (volledige lotusgeboorte). Het…

Lees meer

Baren na een eerdere keizersnede

In 2020 beviel in Nederland 18,6% van de nullipara per keizersnede en 16,3% van de multiparabaarde haar kind(eren) per keizersnede. Als deze vrouwen opnieuw zwanger raken, hebben ze de keuze tussen twee manieren van bevallen: vaginaal of een met een geplande keizersnede. Een vaginale baring na een eerdere keizersnede wordt ook wel een VBAC genoemd:…

Lees meer

Bevallingstrauma

Na het doormaken van een (heftige) bevalling, kan het zijn dat er een bevallingstrauma ontstaat. In dit artikel gaan we uitgebreid in op wat dit is, hoe het kan ontstaan, welke klachten daarbij komen kijken en wat het verschil is met een bevallingsgerelateerde PTSS. Vervolgens staan we stil bij verschillende behandelmethodes en preventie; wat je…

Lees meer

Conditie van de baby tijdens de baring (doptone & CTG)

Om de conditie van de baby tijdens de baring in de gaten te houden, luisteren zorgverleners naar het hartje van de baby. In de eerstelijnszorg gebruikt de verloskundige daar meestal een doptone voor (soms een toeter of fetoscoop indien gewenst door ouders). In de tweedelijnszorg sluiten zorgverleners vaak het CTG aan. Hierbij monitort een uitwendige…

Lees meer

De (veiligheid van de) thuisbevalling

Nederland heeft een uniek verloskundig systeem, waarbij de zwangere keuzevrijheid heeft in de plek van bevallen. In Nederland is het mogelijk om (poli)klinisch in het ziekenhuis, thuis of in een geboortecentrum te bevallen met de begeleiding van een verloskundige en kraamverzorgende. In 2021 is de Nederlandse thuisbevalling aangemerkt als immaterieel erfgoed; wereldwijd bevallen mensen nergens…

Lees meer

De badbevalling

Bij een badbevalling of watergeboorte vindt een gedeelte van de baring plaats in een bad gevuld met warm water. Dit kan zowel tijdens de ontsluitingsfase, persfase of het nageboortetijdperk zijn (Abedin, 2008). Met een watergeboorte doelen we op een baring waarbij de baby in bad geboren wordt. Bij een badbevalling vindt ten minste een gedeelte…

Lees meer

Inwendig onderzoek

Tijdens de baring voeren zorgverleners regelmatig een vaginaal inwendig onderzoek uit. Soms wordt het ook aangeboden tijdens de zwangerschap. De zorgverlener voelt met twee vingers naar onder andere de baarmoedermond en eventuele ontsluiting. Dit onderzoek noemen we ook wel vaginaal onderzoek of vaginaal toucher. Meestal dient het om de voortgang van de baring in de gaten te…

Lees meer

Langdurig gebroken vliezen

Wanneer de vliezen langer dan 24 uur gebroken zijn, spreken we van langdurig gebroken vliezen. Wanneer er op dat moment geen weeën zijn, is het advies in de meeste regio’s om de zorg over te dragen naar de tweedelijn. Wanneer er na 48 tot 72 uur gebroken vliezen nog geen weeën zijn, is het advies…

Lees meer

Meconiumhoudend vruchtwater

Als er sprake is van meconiumhoudend vruchtwater tijdens de baring, is het protocol om de zorg over te dragen naar de tweedelijnszorg. Daar wordt de conditie van de baby gemonitord met een CTG en na de bevalling wordt de baby een aantal uur geobserveerd in het ziekenhuis. Als de weeën nog niet op gang zijn, is…

Lees meer

Nageboorte-tijdperk: afwachten of actief leiden?

Na de geboorte van de baby is de baring nog niet afgelopen: de placenta moet nog geboren worden. In Nederland wordt op veel plekken de geboorte van de placenta standaard ‘actief geleid’, waarbij er onder andere synthetische oxytocine wordt toegediend. Er zijn ook zorgverleners die een afwachtend beleid voeren rondom de geboorte van de placenta.…

Lees meer