Dik en zwanger

Illustratie van een dikke vrouw die zwanger is en haar buik vasthoudt.

Wereldwijd worden mensen, en dus ook zwangeren, dikker. Zwangeren worden als obees (met ‘extreem overgewicht’) gezien met een BMI van 30 of hoger. Obesitas wordt geassocieerd met een hogere kans op complicaties in zowel zwangerschap (zoals zwangerschapsvergiftiging, groeivertraging van de baby), bevalling (langere bevalling, hogere kans op fluxus en keizersnede) als kraamtijd (meer borstvoedingsproblematiek). Dit artikel duikt in de richtlijnen met betrekking tot (over)gewicht én in de wetenschappelijke artikelen. Ook kijken we naar wat er anders en beter kan in de zorg voor als je dik en zwanger bent.

Onderwerpen bij Dik en zwanger

  • Hoe betrouwbaar is BMI als meetinstrument?
  • Dik en zwanger: waar krijg je mee te maken?
  • Hoe interpreteer je wetenschappelijk onderzoek?
  • Wat zeggen de richtlijnen over plaats van bevallen bij obesitas?
  • Ben je minder vruchtbaar als je obees bent?
  • Wat zijn mogelijke complicaties in de zwangerschap?
  • Wat zijn mogelijke complicaties bij de bevalling?
  • Wat zijn mogelijke complicaties na de bevalling (post partum)?
  • Wat is de beste, evidence-based, geboortezorg voor obese zwangeren?