De badbevalling

Bij een badbevalling of watergeboorte vindt een gedeelte van de baring plaats in een bad gevuld met warm water. Dit kan zowel tijdens de ontsluitingsfase, persfase of het nageboortetijdperk zijn (Abedin, 2008). Met een watergeboorte doelen we op een baring waarbij de baby in bad geboren wordt. Bij een badbevalling vindt ten minste een gedeelte van de baring in het water plaats. Een bevalling in bad kan thuis en in de meeste ziekenhuizen in Nederland, in poliklinische en steeds vaker ook in een klinische setting. Een bevalling kan in een speciaal bevalbad plaatsvinden of in een normale badkuip. Bevalbaden zijn meestal opblaasbaar, maar in sommige ziekenhuizen zijn er ook ‘vaste’ bevalbaden van kunststof.

Zijn de uitkomsten voor moeder en kind bij een badbevalling anders dan bij een bevalling zonder bad? Wat is het effect van een bevalling in bad op de mate van pijn tijdens de baring? Soms wordt een badbevalling actief afgeraden of krijgt de barende te horen dat zij voor de persfase uit bad ‘moet’. Heeft een bevalling in bad ook nadelen? En is het terecht dat zorgverleners in bad bevallen soms afraden? Op deze vragen (en meer) geeft dit artikel antwoord.

Onderwerpen bij De badbevalling

-Wat is het huidige beleid in Nederland?
-Wat is het huidige beleid in andere landen?
-Wat is de onderbouwing voor het afraden van bevallen in bad bij sommige vrouwen?
-Wat zijn de voor- en nadelen van de badbevalling voor de barende?
-Wat zijn de voor- en nadelen van de badbevalling voor de baby?
-Wat voor effect heeft een bevalling in bad op pijn?

Rechstreeks in het artikel plonzen? Klik hier. Of registreer/meld je eerst even aan via de knoppen hieronder.

Illustratie barende in bad