Transinclusieve geboortezorg

Thumbnail transinclusieve geboortezorg. Zwangere trans man met partner

Tot 2014 was het in Nederland verplicht om een onomkeerbare sterilisatie (met onvruchtbaarheid als gevolg) te ondergaan om je juridische geslacht aan te passen. Hierdoor zagen we vrijwel geen openlijk transgender ouders. Door de aanpassing in de wet en de groeiende acceptatie van transgender mensen zien we meer trans en non-binaire ouders die een kind dragen en baren.

Zowel binaire trans mensen (man of vrouw) als non-binaire mensen (mensen die zichzelf niet herkennen in de klassieke man/vrouw-indeling) maken soms (medische) keuzes om hun innerlijke belevingswereld in overeenstemming te krijgen met hun fysieke voorkomen, zoals het verwijderen van borsten (mastectomie), die relevant kunnen zijn bij voor, tijdens en/of na een bevalling.

In dit artikel onderzoeken we wat de specifieke issues zijn waar trans en non-binaire zwangeren mee te maken kunnen krijgen bij kinderwens, zwangerschap en bevalling. Daarnaast delen we veel ervaringsverhalen, om duidelijk te maken dat er veel verschillende manieren zijn om als trans of non-binair persoon invulling te geven aan een kinderwens. Dit artikel beoogt ook handvatten te bieden aan geboortezorgprofessionals, zodat zij zorg op maat kunnen bieden aan deze groep aanstaande ouders.

Onderwerpen Transinclusieve geboortezorg

  • Relevante begrippen voor de geboortezorg
  • Trans en non-binaire personen in Nederland
  • Kinderwens en vruchtbaarheid
  • Zwangerschap en bevalling
  • Communicatie en bejegening
  • Kraamtijd

Wie zijn de auteurs?

Annemieke Verbeek schrijft als freelancejournalist al 15 jaar over alles rondom zwangerschap, bevallen en opvoeden. Sinds 2016 combineert ze dat met het werk als doula, eerst in haar eigen praktijk en sinds juni 2022 als klinisch doula in het Amsterdam UMC. Met het schrijven voor Vraag de Vroedvrouw® kan ze haar professionele liefdes weer combineren.

Tamar Doorduin (cisgender) is samen met haar (transgender) vrouw moeder van een peuter. Ze verrichtte eerder als sociaal-wetenschapper onderzoek naar de seksuele gezondheid van onder andere transgender personen, en is nu parttime schrijver, journalist en adviseur. Tamar richt zich op onderwerpen als intersectioneel feminisme, genderdiversiteit, handicap en inclusie. Ook maakt(e) ze de podcasts Ziek en Mensje in de Maak.

Ryan Ramharak is een trans non binair Nederlands Hindostaans persoon (Ryan is geen vrouw en geen man). Ryan is 30 jaar oud en is net ouder geworden van hun baby Ravi samen met diens partner. Ryan geeft ook workshops over inclusieve geboortezorg voor trans personen.

Chaya/Chaim Rensen-Mol (die/hij/zij) is doula, draagconsulent, queer expert en professioneel geboortenerd. Chaya heeft samen met diens vrouw twee kinderen. Naast doulabegeleidingen en draagconsulten geeft ze een zwangerschapscursus en cursussen voor zorgprofessionals. Hij richt zich op de geboortezorg vanuit inclusiviteit, intersectionaliteit en affirmatieve zorg. Met een tikkeltje feminisme en een liefde voor autonomie begeleidt Chaim mensen van kinderwens tot ver in de post-partumperiode.