Inwendig onderzoek

Thumbnail artikel inwendig onderzoek

Tijdens de baring voeren zorgverleners regelmatig een vaginaal inwendig onderzoek uit. Soms wordt het ook aangeboden tijdens de zwangerschap. De zorgverlener voelt met twee vingers naar onder andere de baarmoedermond en eventuele ontsluiting. Dit onderzoek noemen we ook wel vaginaal onderzoek of vaginaal toucher. Meestal dient het om de voortgang van de baring in de gaten te houden, maar het kan ook informatie geven over mogelijke complicaties.

Wat is het inwendig onderzoek precies? Is het routinematig uitvoeren ervan zinvol? Wat zijn eventuele nadelen? En zijn er alternatieven? Deze en meer vragen beantwoorden we in dit artikel.

Onderwerpen Inwendig onderzoek

-Wat is het inwendig onderzoek?
-Wat is het beleid rondom dit onderzoek?
-Wat is de onderbouwing van dit beleid?
-Welke zijn mogelijke voor- en nadelen van een vaginaal toucher?
-Wat zijn alternatieven?
-Wat vinden barende vrouwen van het onderzoek?