Nageboorte-tijdperk: afwachten of actief leiden?

nageboortetijdperk

Na de geboorte van de baby is de baring nog niet afgelopen: de placenta moet nog geboren worden. In Nederland wordt op veel plekken de geboorte van de placenta standaard ‘actief geleid’, waarbij er onder andere synthetische oxytocine wordt toegediend. Er zijn ook zorgverleners die een afwachtend beleid voeren rondom de geboorte van de placenta. De gedachte achter actief leiden is het voorkomen of verminderen van de kans op een fluxus (meer dan 1000 ml bloedverlies).

Maar wat is nu precies een normaal nageboortetijdperk? Wat is een fluxus? Wat houden de twee vormen van beleid rondom de geboorte van de placenta in en zijn er nog meer mogelijkheden? Op welke wetenschappelijke onderzoeken is dit beleid gebaseerd? Deze en meer vragen beantwoorden we in dit artikel.

Onderwerpen Nageboortetijdperk

  • Wat is het nageboortetijdperk?
  • Wat is een fluxus?
  • Wat houdt een afwachtend beleid van een nageboortetijdperk in?
  • Wat houdt actief leiden in?
  • Wat is de onderbouwing van actief leiden?
  • Wat is het verschil tussen lichaamseigen en synthetische oxytocine?
  • Wat zijn de ervaringen van vrouwen rondom actief of afwachtend beleid?