Langdurig gebroken vliezen

Langdurig gebroken vliezen img

Wanneer de vliezen langer dan 24 uur gebroken zijn, spreken we van langdurig gebroken vliezen. Wanneer er op dat moment geen weeën zijn, is het advies in de meeste regio’s om de zorg over te dragen naar de tweedelijn. Wanneer er na 48 tot 72 uur gebroken vliezen nog geen weeën zijn, is het advies om de baring in te leiden. Waar komt de grens van 24 uur vandaan? Wat is het risico van vliezen die langdurig gebroken zijn? Waarom wordt tweedelijnszorg geadviseerd? In dit artikel geven we antwoord op de vragen rondom langdurig gebroken vliezen bij een à terme zwangerschap zonder de aanwezigheid van GBS (Groep-B-streptokokken). GBS rondom een baring is een complex en uitgebreid onderwerp dat we in een ander artikel zullen behandelen.

Onderwerpen Langdurig gebroken vliezen

  • Wat als de vliezen breken en er geen weeën zijn?
  • Waar komt de 24-uurs grens vandaan?
  • Wat zijn de risico’s van langdurig gebroken vliezen?
  • Wat is het beleid bij vliezen die langdurig gebroken zijn?
  • Wat is de onderbouwing van het beleid?
  • Hoe blijft de kans op een infectie zo laag mogelijk?