Zwangerschaps-
cholestase

45

In Nederland krijgt 0,1 tot 2,0% van de zwangeren in de tweede helft van de zwangerschap te maken met hevige jeuk in combinatie met een hoge waarde van galzure zouten in het bloed, oftewel: zwangerschapscholestase. Meestal wordt de baring eerder ingeleid vanwege de mogelijke complicaties die kunnen optreden bij zwangerschapscholestase. Het beleid kan verschillen: niet alle ziekenhuizen houden dezelfde afkapwaarden van galzure zouten in het bloed aan. Wat is cholestase in de zwangerschap nu precies? Wat zijn de mogelijke complicaties en wat is de kans dat deze optreden? Heeft eerder inleiden zin? Deze en andere vragen beantwoorden we in dit artikel.

Onderwerpen bij ´Zwangerschapscholestase´

  • Wat is zwangerschapscholestase?
  • Welke factoren beïnvloeden het ontstaan van cholestase in de zwangerschap?
  • Wie heeft er een verhoogde kans op het ontstaan van zwangerschapscholestase?
  • Wat is het risico voor de baby?
  • Wat is het risico voor de zwangere?
  • Wat is het huidige beleid bij cholestase in de zwangerschap?
  • Wat is de onderbouwing van dit beleid?