Vitamine K

Vitamine K

Als ouders dat willen, krijgen alle Nederlandse baby’s na de geboorte 1 milligram vitamine K oraal toegediend door de verloskundige. Ouders krijgen het advies om tot de baby 13 weken oud is, dagelijks 150 microgram vitamine K-druppels te geven. Halverwege 2022 is dit beleid veranderd. Volgens protocol dient de verloskundige dan na de bevalling 1 milligram per injectie toe in het bovenbeen. Als de ouders dit niet willen, wordt als alternatief drie doses van 2 milligram via de mond aangeboden. Maar wat doet vitamine K eigenlijk? Waarom hebben baby’s extra van deze vitamine nodig? Welk risico loopt een baby als hij het niet krijgt? Zijn er ook alternatieven voor een injectie? Dit artikel geeft antwoord op deze en andere vragen.

Onderwerpen Vitamine K

  • Wat is vitamine K?
  • Wat is het risico van een tekort?
  • Hoe kunnen bloedingen door een tekort (VKDB) voorkomen worden?
  • Waarom is het landelijk advies een injectie?
  • Welke nadelen zitten aan het toedienen van vitamine K?
  • Wat kan ik doen als ik mijn baby geen vitamine K wil geven?