Navelstreng omstrengeling

Nuchal cord

Ongeveer 10 tot 29% van de baby’s wordt geboren met de navelstreng om de nek: een navelstrengomstrengeling. In Nederland zijn de meeste gynaecologen en verloskundigen opgeleid om routinematig te voelen naar een eventuele navelstrengomstrengeling, als het hoofdje is geboren. Als er sprake is van een navelomstrengeling, wordt geprobeerd deze van het hoofd af te schuiven, zodat het risico op beknelling verkleind wordt en de geboorte niet belemmerd wordt. Is een navelstrengomstrengeling dan gevaarlijk voor de baby? Wat is het bewijs voor dit handelen? Wat zijn de voor- en nadelen van het routinematig voelen naar de navelstreng en het handelen hierop? Welke gevolgen heeft het voor de baby om dit te doen of juist niet te doen? En zijn er wellicht ook alternatieven om anders te handelen bij een navelstrengomstrengeling? In dit artikel worden deze vragen beantwoord.

Onderwerpen

  • Wat is een navelstrengomstrengeling?
  • Is een navelstrengomstrengeling een probleem?
  • Wat is het beleid bij een navelstrengomstrengeling om de nek van de baby?