Meconiumhoudend vruchtwater

Meconium 1

Als er sprake is van meconiumhoudend vruchtwater tijdens de baring, is het protocol om de zorg over te dragen naar de tweedelijnszorg. Daar wordt de conditie van de baby gemonitord met een CTG en na de bevalling wordt de baby een aantal uur geobserveerd in het ziekenhuis. Als de weeën nog niet op gang zijn, is het gebruikelijk om de baring in te leiden.

Wat is de reden van dit beleid? Is meconiumhoudend vruchtwater altijd gevaarlijk? Waarom lozen sommige baby’s meconium voor de geboorte? Opvallend is dat veel richtlijnen (zowel in Nederland als in het buitenland) verouderd zijn en gebruikmaken van onderzoeken van meer dan 15 jaar oud. In dit artikel nemen we meconiumhoudend vruchtwater en het beleid onder de loep, waarbij we zo veel mogelijk ook recent onderzoek raadplegen.

Onderwerpen Meconiumhoudend vruchtwater

  • Wat is meconiumhoudend vruchtwater?
  • Hoe vaak komt het voor?
  • Waarom loost/poept de baby meconium voor de geboorte?
  • Welke complicaties kunnen ontstaan bij vruchtwater dat meconium bevat?
  • Wat is het Meconium Aspiratie Syndroom?
  • Wat is de onderbouwing van de richtlijn?