Herhaalde miskraam

Ongeveer 10-15% van de zwangerschappen eindigt in een miskraam en 1-3% van de stellen krijgt te maken met herhaalde miskraam (RCOG, 2011, ESHRE, 2017, NVOG, 2007). De definitie van herhaalde miskraam wisselt per onderzoek, waardoor de percentages van herhaalde miskramen uiteenlopen. In dit artikel wordt uitgegaan van de definitie: twee of meer miskramen. Wat kan de oorzaak zijn van meerdere miskramen? Wat kan er mogelijk worden onderzocht? In hoeverre is het Nederlandse beleid (uitgaande van bestaande richtlijnen) up-to-date? In dit artikel wordt antwoord gegeven op deze en meer vragen.

43