Acetylsalicylzuur 
(aspirine)

Ascal

Bij een verhoogd risico op pre-eclampsie is het advies om vóór 16 weken zwangerschap te starten met acetylsalicylzuur. Acetylsalicylzuur staat in de volksmond bekend als aspirine. Naast een verhoogd risico op pre-eclampsie, is in sommige regio’s het gebruik van aspirine ook het advies als er in een vorige zwangerschap sprake was van groeivertraging bij de baby. Soms krijgt een zwangere Ascal in plaats van aspirine.

Aspirinegebruik kan mogelijk de kans op ontstaan van pre-eclampsie of groeivertraging verkleinen. Waarom wordt er ‘mogelijk’ beschreven in de huidige richtlijn? Wat is het verschil tussen aspirine en Ascal? Hoe effectief is aspirine? Wat zijn voor- en nadelen van aspirinegebruik in de zwangerschap? In dit artikel besteden we aandacht aan de vragen rondom aspirine en pre-eclampsie en groeivertraging.

Onderwerpen ´Acetylsalicylzuur (aspirine)´

  • Wat is acetylsalicylzuur (aspirine) en wat is Ascal?
  • Wat is pre-eclampsie?
  • Wat is het huidige beleid bij risico op pre-eclampsie?
  • Wat is er bekend over aspirinegebruik in de zwangerschap om pre-eclampsie te voorkomen?
  • Wat is groeivertraging?
  • Wat is het huidige beleid bij een risico op groeivertraging?
  • Wat is er bekend over aspirinegebruik in de zwangerschap bij het voorkomen van groeivertraging of een laag geboortegewicht?
  • Wat zijn nadelen van aspirinegebruik in de zwangerschap?