Gratis artikel serotiniteit!

Download hier het artikel! Lange tijd werd er in Nederland een inleiding aangeboden als een zwangere nog niet was bevallen bij 42 weken zwangerschap. Inmiddels vindt er een verschuiving plaats: op steeds meer plekken wordt bij 41 weken zwangerschap een inleiding aangeboden en geadviseerd. De WHO (2018) adviseert een inleiding bij 41 weken, maar geeft wel aan…

Lees meer

Inleiden bij een ’te grote’ baby?

Foto: Naomi Vonk Wanneer een baby geschat ‘te groot’ is (soms wordt 4500 gram aangehouden, soms >p95 of p97,7), wordt er soms een inleiding aangeboden, om een mogelijke schouderdystocie te voorkomen. Een schouderdystocie is een zeldzame maar serieuze complicatie, waarbij de schouder van de baby achter de symfyse vastzit en een zorgverlener handelingen moeten verrichten…

Lees meer

Afnavelen (doorknippen van de navelstreng)

Na de geboorte van de baby is het kind nog steeds verbonden door de navelstreng. In de navelstreng zit dan nog bloed. De navelstreng kun je doorknippen op verschillende momenten: direct na de geboorte van de baby, voordat de placenta geboren wordt, nadat de placenta geboren wordt (halve lotusgeboorte), of helemaal niet (volledige lotusgeboorte). Het…

Lees meer

Acetylsalicylzuur 
(aspirine)

Bij een verhoogd risico op pre-eclampsie is het advies om vóór 16 weken zwangerschap te starten met acetylsalicylzuur. Acetylsalicylzuur staat in de volksmond bekend als aspirine. Naast een verhoogd risico op pre-eclampsie, is in sommige regio’s het gebruik van aspirine ook het advies als er in een vorige zwangerschap sprake was van groeivertraging bij de…

Lees meer

Baren na een eerdere keizersnede

In 2020 beviel in Nederland 18,6% van de nullipara per keizersnede en 16,3% van de multiparabaarde haar kind(eren) per keizersnede. Als deze vrouwen opnieuw zwanger raken, hebben ze de keuze tussen twee manieren van bevallen: vaginaal of een met een geplande keizersnede. Een vaginale baring na een eerdere keizersnede wordt ook wel een VBAC genoemd:…

Lees meer

Bevallingstrauma

Na het doormaken van een (heftige) bevalling, kan het zijn dat er een bevallingstrauma ontstaat. In dit artikel gaan we uitgebreid in op wat dit is, hoe het kan ontstaan, welke klachten daarbij komen kijken en wat het verschil is met een bevallingsgerelateerde PTSS. Vervolgens staan we stil bij verschillende behandelmethodes en preventie; wat je…

Lees meer

Conditie van de baby tijdens de baring (doptone & CTG)

Om de conditie van de baby tijdens de baring in de gaten te houden, luisteren zorgverleners naar het hartje van de baby. In de eerstelijnszorg gebruikt de verloskundige daar meestal een doptone voor (soms een toeter of fetoscoop indien gewenst door ouders). In de tweedelijnszorg sluiten zorgverleners vaak het CTG aan. Hierbij monitort een uitwendige…

Lees meer

COVID-19 vaccinatie

De media doen veel uitspraken over de COVID-19 vaccinatie en zwangerschap. Daarbij is het vaak lastig om te achterhalen wat de wetenschappelijke onderzoeken nu precies zeggen. Het huidige standpunt van de NVOG in samenwerking met onder andere de KNOV en het RIVM adviseert alle zwangeren om zich te laten vaccineren en zo nodig ook de boostervaccinatie te nemen (NVOG, 2022).…

Lees meer

De (veiligheid van de) thuisbevalling

Nederland heeft een uniek verloskundig systeem, waarbij de zwangere keuzevrijheid heeft in de plek van bevallen. In Nederland is het mogelijk om (poli)klinisch in het ziekenhuis, thuis of in een geboortecentrum te bevallen met de begeleiding van een verloskundige en kraamverzorgende. In 2021 is de Nederlandse thuisbevalling aangemerkt als immaterieel erfgoed; wereldwijd bevallen mensen nergens…

Lees meer

De badbevalling

Bij een badbevalling of watergeboorte vindt een gedeelte van de baring plaats in een bad gevuld met warm water. Dit kan zowel tijdens de ontsluitingsfase, persfase of het nageboortetijdperk zijn (Abedin, 2008). Met een watergeboorte doelen we op een baring waarbij de baby in bad geboren wordt. Bij een badbevalling vindt ten minste een gedeelte…

Lees meer

Foliumzuur of folaat?

In Nederland krijgen zwangeren of vrouwen die zwanger willen worden, standaard het advies om foliumzuur te slikken. Maar wat is foliumzuur eigenlijk? En wat is dan folaat? En waar is het voor nodig? En wat als je het niet slikt? In dit artikel lees je alles over foliumzuur en folaat! Onderwerpen ´Foliumzuur of folaat?´ Wat…

Lees meer